Πλοήγηση στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες


Demo 30 ημερών Δωρεάν

Δωρεάν κωδικοί για χρήση 30 ημερών


ΔΩΡΕΑΝ!

Vps server S plus series

CPU: One core - Best effort
RAM: 3 GB (guaranteed) ECC FB
Disk storage: 75 GB high speed
Port / bandwidth: 100 Mbit/s port UNLIMITED Traffic
Windows Server 2008 R2 w/ Remote Desktop (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enterprise edition
Secured Server with Windows Firewall & IPs Policy
Antivirus, backup + snapshot (disaster backup)
Βασικός αριθμός χρηστών 1-2 (ταυτόχρονα)
Yποστηρίζει εφαρμογές με Sql Βάση δεδομένων


€ 75,00 Euro Μηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 225,00 Euro Τριμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 450,00 Euro Εξαμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 900,00 Euro Ετησίως + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης

Vps server M plus series

CPU: Two cores - Best effort
RAM: 6 GB (guaranteed) ECC FB
Disk storage: 75 GB high speed
Port / bandwidth: 100 Mbit/s port shared UNLIMITED Traffic,
Windows Server 2008 R2 w/ Remote Desktop (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enteprise version
Secured Server with Windows Firewall & IPs Policy
Antivirus & backup + snapshot (disaster backup)
Βασικός αριθμός χρηστών 1-2 (επέκταση μέχρι 6+ ταυτόχρονους)
Yποστηρίζει εφαρμογές με Sql Βάση δεδομένων


€ 90,00 Euro Μηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 270,00 Euro Τριμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 540,00 Euro Εξαμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 1.080,00 Euro Ετησίως + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης

Vps server M plus SILVER series

CPU: Two cores - High priority
RAM: 6 GB (guaranteed) ECC FB
Disk storage: 75 GB Ultra high speed SAS
Port / bandwidth: 100 Mbit/s port shared UNLIMITED Traffic,
Windows Server 2008 R2 w/ Remote Desktop (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enteprise version
Secured Server with Windows Firewall & IPs Policy
Antivirus & backup + snapshot (disaster backup)
Βασικός αριθμός χρηστών 1-2 (επέκταση μέχρι 6+ ταυτόχρονους)
Yποστηρίζει εφαρμογές με Sql Βάση δεδομένων


€ 105,00 Euro Μηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 315,00 Euro Τριμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 630,00 Euro Εξαμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 1.260,00 Euro Ετησίως + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης

Vps server L plus series

CPU: Four cores - best effort
RAM: 12 GB (guaranteed) ECC FB
Disk storage: 100 GB high speed
Port / bandwidth: 100 Mbit/s port shared UNLIMITED Traffic,
Windows Server 2008 R2 w/ Remote Desktop (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enteprise version
Secured Server with Windows Firewall & IPs Policy
Antivirus & backup + snapshot (disaster backup)
Βασικός αριθμός χρηστών 1-2 (επέκταση μέχρι 12+ ταυτόχρονους)
Yποστηρίζει εφαρμογές με Sql Βάση δεδομένων


€ 120,00 Euro Μηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 360,00 Euro Τριμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 720,00 Euro Εξαμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 1.440,00 Euro Ετησίως + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης

Vps server L plus Silver series

CPU: Four cores - best effort
RAM: 12 GB (guaranteed) ECC FB
Disk storage: 100 GB Ultra High speed SAS
Port / bandwidth: 100 Mbit/s port shared UNLIMITED Traffic,
Windows Server 2008 R2 w/ Remote Desktop (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enteprise version
Secured Server with Windows Firewall & IPs Policy
Antivirus & backup + snapshot (disaster backup)
Βασικός αριθμός χρηστών 1-2 (επέκταση μέχρι 12+ ταυτόχρονους)
Yποστηρίζει εφαρμογές με Sql Βάση δεδομένων


€ 135,00 Euro Μηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 405,00 Euro Τριμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 810,00 Euro Εξαμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 1.620,00 Euro Ετησίως + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης

Vps server L plus Gold series

CPU: Four cores - High priority 50%
RAM: 16 GB (guaranteed) ECC FB
Disk storage: 100 GB Ultra High speed SAS
Port / bandwidth: 100 Mbit/s port shared UNLIMITED Traffic,
Windows Server 2008 R2 w/ Remote Desktop (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enteprise version
Secured Server with Windows Firewall & IPs Policy
Antivirus & backup + snapshot (disaster backup)
Βασικός αριθμός χρηστών 1-2 (επέκταση μέχρι 12+ ταυτόχρονους)
Yποστηρίζει εφαρμογές με Sql Βάση δεδομένων


€ 180,00 Euro Μηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 540,00 Euro Τριμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 1.080,00 Euro Εξαμηνιαία + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 2.160,00 Euro Ετησίως + € 99,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης

Vps Server XL plus series

CPU: Six cores - Best effort
RAM: 16 GB (guaranteed) ECC FB
Disk storage: 125 GB high speed
Port / bandwidth: 100 Mbit/s port shared UNLIMITED Traffic,
Windows Server 2008 R2 w/ Remote Desktop (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enteprise version
Secured Server with Windows Firewall & IPs Policy
Antivirus & Ips security
Backup daily + snapshot (disaster backup)
Βασικός αριθμός χρηστών 1-2 (επέκταση μέχρι 15+ ταυτόχρονους)
Yποστηρίζει εφαρμογές με Sql Βάση δεδομένων


€ 160,00 Euro Μηνιαία + € 120,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 480,00 Euro Τριμηνιαία + € 120,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 960,00 Euro Εξαμηνιαία + € 120,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 1.920,00 Euro Ετησίως + € 120,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης

Vps server XL plus SILVER series

CPU: Eight cores, Best Effort
RAM: 24 GB (guaranteed) ECC FB
Disk storage: 150 GB Ultra high speed SAS
Port / bandwidth: 100 Mbit/s port UNLIMITED Traffic
Windows Server 2008 R2 w/ Remote Desktop (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enterprise
Antivirus & backup + snapshot (disaster backup)
Secured Server with Windows Firewall & IPs Policy
Bασικός αριθμός χρηστών 1-2 (επέκταση μέχρι 20+ ταυτόχρονους)
Yποστηρίζει εφαρμογές με Sql Βάση δεδομένων€ 240,00 Euro Μηνιαία + € 120,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 720,00 Euro Τριμηνιαία + € 120,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 1.440,00 Euro Εξαμηνιαία + € 120,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης
€ 2.880,00 Euro Ετησίως + € 120,00 Euro Χρέωση Εγκατάστασης