Προγράμματα Prosvasis

Calculus suite (Γ' κατηγορίας) accounting ultra

πρόγραμμα λογιστικό για τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας

Calculus Ultra (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) Pros ultla

Έσοδα - έξοδα
Β' κατηγορίας

Paycheck ultra (Μισθοδοσία Windows)

πρόγραμμα διαχείρισης μισθοδοσίας σε περιβάλλον windows

PBS - ENTΥΠΑ
PBS - ΠΡΟΤΥΠΑ
PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016

Συμπλήρωση, καταχώρηση και αποστολή δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε και Φ) για το έτος 2016.

PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017

Συμπλήρωση, καταχώρηση και αποστολή δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε και Φ) για το έτος 2017.

PBS Ε.Λ.Π PLUS

Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων. Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων και δυνατότητες εισαγωγής από excel απευθείας στο έντυπο.

Winput Ultra (εμπορική διαχείριση)

Εμπορική διαχείρση σε περιβάλλον Windows
Αγορές - πωλήσεις, τιμολόγηση, Αποθήκη, Πελάτες - υπ/ματα, προμηθευτές, αξιόγραφα, σύνδεση με γέφυρα σε λογιστική.

  • Περιλαμβάνει